Kurs przygotowujący do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego – zadania problemowe

User Avatar
(0 Opini)
Netto: 1,056.91zł
Brutto: 1,300.00zł
Produkty-56

Kurs:

Kurs przygotowujący do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego – zadania problemowe

Forma: kurs online,

Terminy spotkań: 27-28.04.2024

Uczestnikom, którzy nie będą mogli uczestniczyć w którymś z podanych terminów, umożliwimy odtworzenie nagrania w wybranym przez Uczestnika dniu

Forma: kurs online (Vimeo)

Organizatorzy: Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zamierzają zdawać egzamin na licencję doradcy restrukturyzacyjnego i posiadają podstawową wiedzę z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego nabytą w praktyce, na studiach podyplomowych albo kursach lub szkoleniach. Podstawowa wiedza z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego jest niezbędne dla rozwiązywania zadań problemowych.

Celem kursu jest przygotowanie do część praktycznej egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego.

Kurs obejmuje:

Rozwiązywanie zadań problemowych będzie wyglądało w następujący sposób:

 1. Podczas kursu zostanie rozwiązanych 16 zadań problemowych, z których każde zadanie będzie również zawierało różne wersje i formy alternatywne.
 2. 8 zadań będzie pochodziło z ministerialnych egzaminów na licencję doradcy restrukturyzacyjnego z uwzględnieniem aktualizacji, zmian i wersji alternatywnych.
 3. 8 zadań będzie miało charakter autorski i zostanie opracowanych przez wykładowców.
 4. Kursanci otrzymają zadania problemowe kilka dni przed rozpoczęciem kursu z prośbą o dokonanie analizy i przygotowanie wstępnych rozwiązań.
 5. Podczas zajęć wykładowcy będę przedstawiali prawidłowe rozwiązania zadania problemowego, dokonają analizy sposobu punktowania i oceny tego zadania.
 6. Rozwiązywanie zadań obejmie również przedstawienie metodyki rozwiązywania zadania na egzaminie.

Program

27 kwietnia

godz. 9.00 – 17.00

 1. Metodyka rozwiązywania zadań problemowych
 2. Analiza tematów, które pojawiały się w zadaniach problemowych w poprzednich edycjach egzaminu
 3. Rozwiązywanie zadań problemowych – 8 zadań

28 kwietnia

godz.  9.00 – 17.00

  1. Rozwiązywanie zadań problemowych – 8 zadań
  2. Dyskusja

PRELEGENCI

 • dr. hab Anna Hrycaj, prof. UŁa

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, członek Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, partner w kancelarii Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy.

 • Patrycja Makuch,

2013 r. ukończone studia na kierunku Prawo, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji. W latach 2010 – 2020 pracownik kancelarii adwokackich, na stanowisku prawnika. W 2021 roku uzyskany pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, w grudniu 2022 roku wpis na listę adwokatów niewykonujących zawodu. Od 2020 roku zatrudniona w Sądzie

Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na stanowisku asystenta sędziego. Listopad 2021 r. delegacja do Ministerstwa Sprawiedliwości, Wydział Rozwoju Rejestrów Sądowych, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, na stanowisku główny specjalista.

 

 

 

 

 

 

 

 • Mateusz Waberski,

  Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest także absolwentem Szkoły Prawa Ukraińskiego funkcjonującej w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikację adwokacką odbywał w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w latach 2017-2019, którą zakończył złożeniem egzaminu adwokackiego. Jako aplikant pracował w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości jednej z największych kancelarii prawnych w Poznaniu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zarówno od strony dłużnika, wierzyciela, jak i organu postępowania. Z ważniejszych prowadzonych projektów wymienić można postępowanie sanacyjne polskiej sieci handlowej funkcjonującej w ramach grupy kapitałowej, z udziałem ponad dwóch tysięcy wierzycieli. Autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

   

Uczestnikom, którzy nie będą mogli uczestniczyć w którymś z podanych terminów, umożliwimy odtworzenie nagrania w wybranym przez Uczestnika dniu

OPŁATY:

 • Zadania problemowe 27-28 kwietnia: 1 056,91 zł netto + 23% VAT = 1300 zł brutto
 • Zadania problemowe 27-28 kwietnia Uczelnia Łazarskiego – dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 861,79 zł netto + 23% VAT = 1 060,00 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)

Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24 lub chciałyby zgłosić kilku pracowników na jednej fakturze prosimy o  przesłanie karty zgłoszeniowej formularz PDFformularz WORD na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl

Jednostki finansowane z środków publicznych prosimy o przesłanie formularza i oświadczenia na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl (oświadczenie VAT-pobierz), (formularz zgłoszeniowy)

Jak włączyć szkolenie:

https://www.praktykszkolenia.pl/mc/uploads/2022/03/jak-wlaczyc.pdf

Informacje

 • Produkty 1
 • Quizy 0
 • Trwanie 50 godzin
 • Poziom umiejętności Wszystkie poziomy
 • Język Język angielski
 • Studenci 2
 • Certyfikat Nie
 • Oceny Tak

Opinie

Średnia ocena

0
0 ocen

Szczegółowa ocena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Netto: 1,056.91zł
Brutto: 1,300.00zł

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.