• Złożenie i rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości w systemie teleinformatycznym. Krajowy Rejestr Zadłużonych
 • Zgłoszenie wierzytelności i postępowanie ze zgłoszeniem w aktach doradcy restrukturyzacyjnego
 • Zbieg wniosków i postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Wpływ upadłości i restrukturyzacji na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające oraz inne zabezpieczenia dokonane na majątku dłużnika z uwzględnieniem regulacji dotyczących Krajowego Rejestru Zadłużonych
 • Postępowanie o zatwierdzenie układu w systemie teleinformatycznym i KRZ
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz upadłość i restrukturyzacja online dla praktyków cz.I
 • System teleinformatyczny do obsługi postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych / Krajowy Rejestr Zadłużonych
 • WPŁYW UPADŁOŚCI ORAZ RESTRUKTURYZACJI NA POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE – KONFERENCJA
 • Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • NOWA USTAWA DEWELOPERSKA CZYNNOŚCI NOTARIALNE Z UDZIAŁEM SYNDYKA/ZARZĄDCY DEWELOPERA ZMIANY W UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJI DEWELOPERÓW
 • Czynności notarialne z udziałem syndyka masy upadłości, zarządcy masy sanacyjnej oraz dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym
Radca prawny szkolenia
 • Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.