EFEKTYWNE CZYTANIE BILANSU DŁUŻNIKA – zrealizowane

User Avatar
(0 Opini)
Netto: 560.98zł
Brutto: 690.00zł
Ten kurs jest niedostępny
Produkty-14

Warsztaty:

EFEKTYWNE CZYTANIE BILANSU DŁUŻNIKA

Forma: warsztaty online 

Szkolenie nie będzie nagrywane. Nagranie szkolenia nie będzie udostępnione uczestnikom oraz nie będzie można go nabyć po 03.03.2023 r. 

 

Forma: warsztaty online (Vimeo)

Organizatorzy: Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

Prelegent: dr Adam Chmielewski, biegły rewident, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących z bilansu dłużnika oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi.

Pierwsza część szkolenia poświęcona zostanie obowiązkom sprawozdawczym podmiotów, czyli kto, w jakim terminie i w jakim zakresie jest zobowiązany sporządzić bilans. Druga część szkolenia będzie poświęcona omówieniu lewej strony bilansu, czyli aktywów w podmiotach gospodarczych. Będziemy się skupiać na interpretacji pojęć występujących w aktywach oraz zrozumieniu kwot i wartości pojawiających się przy poszczególnych pozycjach aktywów. W trzeciej części spotkania dokonamy analizy zawartości prawej strony bilansu, czyli pasywów. Zostaną zinterpretowane pojęcia i pojawiające się przy nich wartości.

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu ilustrowanego studiami przypadków. Wszelkie zagadnienia będą omawiane na podstawie autentycznych sprawozdań finansowych i z uwzględnieniem praktycznych przykładów.

Program

 • Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze podmiotów gospodarczych
  • Ewidencje podatkowe
  • Rachunkowość – pełne księgi
  • Zakres sprawozdania finansowego w zależności od wielkości podmiotu
 • Uproszczone wersje sprawozdania finansowego dla jednostek mikro i małych
 • Terminy sporządzenia, zatwierdzenia i rejestracji sprawozdania finansowego
 • Odpowiedzialność karna i odszkodowawcza za nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym
 • Aktywa bilansu – cechy klasyfikujące do aktywów
 • Podział aktywów na trwałe i obrotowe
 • Wartość księgowa a wartość rynkowa aktywów
 • Metody wyceny aktywów
  • Wartości niematerialne i prawne – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Rzeczowe aktywa trwałe – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Należności – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Inwestycje – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Zapasy – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Rozliczenia międzyokresowe czynne – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
 • Pasywa bilansu – cechy klasyfikujące do pasywów
 • Podział pasywów na kapitały własne i obce
 • Metody wyceny pasywów
  • Kapitały: podstawowy, zapasowy, rezerwowy – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Kapitał z aktualizacji wyceny – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Wynik finansowy – z roku bieżącego, z lat poprzednich
  • Błędy lat ubiegłych – zasady prezentacji w bilansie
  • Zobowiązania – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Rezerwy na zobowiązania – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Rozliczenia międzyokresowe bierne – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny

Szkolenie nie będzie nagrywane. Nagranie szkolenia nie będzie udostępnione uczestnikom oraz nie będzie można go nabyć po 03.03.2023 r.

 

 

Jak włączyć szkolenie:

https://www.praktykszkolenia.pl/mc/uploads/2022/03/jak-wlaczyc.pdf

Informacje

 • Produkty 1
 • Quizy 0
 • Trwanie 50 godzin
 • Poziom umiejętności Wszystkie poziomy
 • Język Język angielski
 • Studenci 19
 • Certyfikat Nie
 • Oceny Tak

Opinie

Średnia ocena

0
0 ocen

Szczegółowa ocena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Netto: 560.98zł
Brutto: 690.00zł
Ten kurs jest niedostępny

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.