Zbieg wniosków i postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych

Netto: 47.15zł
Brutto: 58.00zł
Zbieg wniosków i postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych

Opis szkolenia – Zbieg wniosków i postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych

(stan prawny: 26 września 2020)

Szkolenie powstało w ramach współpracy Praktyk Szkolenia.pl i Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego działającego przy Uczelni Łazarskiego. Szkolenie nr 3 “Zbieg wniosków i postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych” z cyklu „Uwagi ogólne o postępowaniu restrukturyzacyjnym” przedstawia sytuację Adama Brona, który jest wierzycielem trzech dłużników, w odniesieniu do których powziął wiadomość o tym, że dłużnicy 31 marca 2019r. dokonali czynności, które uszczupliły ich majątek. We wszystkich przypadkach czynności dłużników polegały na przeniesieniu własności nieruchomości na rzecz podmiotów powiązanych. Czynności te zostały dokonane w takich okolicznościach, które uzasadniałyby uznanie ich za bezskuteczne wobec masy upadłości w przypadku ogłoszenia upadłości albo wobec masy sanacyjnej w przypadku otwarcia postępowania sanacyjnego. Adam Bron zgłasza się do Kancelarii z prośbą o przygotowanie opinii dotyczącej możliwych działań, które powinien podjąć w celu odzyskania majątku wyprowadzonego przez dłużników.

W trakcie szkolenia zostanie omówiony kazus, dzięki któremu słuchacze dowiedzą się:

 • jakie są reguły rozpoznawania jednocześnie złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości i otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • który z jednocześnie rozpoznawanych wniosków ma pierwszeństwo,
 • jak zostanie rozpoznany wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości w razie uwzględnienia wniosku dłużnika o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • jak zostanie rozpoznany wniosek wierzyciela o otwarcie postępowania sanacyjnego złożony w toku innego postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec dłużnika,
 • jakie działania powinien podjąć wierzyciel w celu obrony przed czynnościami dłużnika dokonanymi z pokrzywdzeniem wierzycieli w sytuacji gdy wobec dłużnika jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne?

Prowadzący

Anna hrycaj sędzia

 

 

 

 

 

 

 

Anna Hrycaj

Szkolenie zawiera:

 • Szkolenie on-line: Zbieg wniosków i postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. (nagranie: 46min)
 • Wyciąg z przepisów (PDF)
 • Kazus (PDF)
 • Prezentacja multimedialna (PDF)
 • Certyfikat uczestnictwa (PDF, generowany automatycznie po zakończeniu szkolenia – przycisk “Zakończ Kurs”)

Doskonalenie zawodowe

Punkty dla radców prawnych

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) w zw. z ust. 3 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych  (załącznik do uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych  z dnia 11 grudnia 2015 r.) za 1 godzinę lekcyjną uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez innego organizatora niż samorząd radców prawnych przysługuje 1 punkt szkoleniowy.

Punkty dla adwokatów

Zgodnie z § 17 w zw. z § 4 pkt b) w zw. z § 7 uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” za udział w 1 godzinie szkolenia przysługuje 1 punkt szkoleniowy.

 

 

Informacje

 • Produkty 2
 • Quizy 0
 • Studenci 13
 • Certyfikat Tak
 • Oceny Tak

Opinie

Średnia ocena

0
0 ocen

Szczegółowa ocena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Netto: 47.15zł
Brutto: 58.00zł

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.