Pierwsze czynności syndyka. Likwidacja masy upadłości. Środki „na życie” oraz „na mieszkanie” dla upadłego.

User Avatar
(1 Opinia)
Netto: 47.15zł
Brutto: 58.00zł
Pierwsze czynności syndyka. Likwidacja masy upadłości.

Opis szkolenia

(stan prawny: 20 maja 2020)

Szkolenie omawia pierwsze czynności w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Anny Hokar. Dłużniczka pracuje na podstawie umowy zlecenia. Ma dwójkę małoletnich dzieci na utrzymaniu. Otrzymuje 500+ oraz alimenty na dzieci. Jest właścicielką lokalu mieszkalnego. W trakcie szkolenia dowiesz się:

 • jakie czynności po ogłoszeniu upadłości powinien wykonać syndyk;
 • jak przygotować zawiadomienie dla wierzyciela o ogłoszeniu upadłości;
 • jak sporządzić spis inwentarza;
 • jaka część dochodów dłużniczki jest wyłączona z masy upadłości;
 • czy dłużniczka może zwiększyć zakres wyłączenia swoich dochodów z masy upadłości.

Prowadzący

Anna Hrycaj

Szkolenie zawiera:

 • Szkolenie on-line: Upadłość konsumencka odc.7 – Pierwsze czynności syndyka. Likwidacja masy upadłości.
  Środki „na życie” oraz „na mieszkanie” dla upadłego.
  (nagranie: 58 min)
 • Wyciąg z przepisów (PDF)
 • Kazus (PDF)
 • Prezentacja multimedialna (PDF)
 • Zawiadomienie wierzycieli o ogłoszeniu upadłości (PDF)
 • Spis inwentarza (PDF)
 • Certyfikat uczestnictwa (PDF, generowany automatycznie po zakończeniu szkolenia – przycisk “Zakończ Kurs”)

Doskonalenie zawodowe

Punkty dla radców prawnych

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) w zw. z ust. 3 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych  (załącznik do uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych  z dnia 11 grudnia 2015 r.) za 1 godzinę lekcyjną uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez innego organizatora niż samorząd radców prawnych przysługuje 1 punkt szkoleniowy.

Punkty dla adwokatów

Zgodnie z § 17 w zw. z § 4 pkt b) w zw. z § 7 uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” za udział w 1 godzinie szkolenia przysługuje 1 punkt szkoleniowy.

Informacje

 • Produkty 2
 • Quizy 0
 • Studenci 102
 • Certyfikat Tak
 • Oceny Tak

Opinie

Średnia ocena

5
1 Ocena

Szczegółowa ocena

5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

  doręczenia dokonywane przez syndyka

  Szanowna Pani Sędzio, pragnę wyrazić moje uznanie dla Pani wiedzy i zaangażowania w prowadzone szkolenia. Podczas szkolenia nasunęły mi się pewne wątpliwości w zakresie korespondencji kierowanej przez syndyka. W szkoleniu wskazała Pani, iż nie ma obowiązku, by zawiadomienia wierzycieli o ogłoszeniu upadłości były kierowane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, w tym przesyłką poleconą bądź z potwierdzeniem odbioru. Niemniej jednak na podstawie art. 178 ust. 4 P.U. w związku z art. 491^2 P.U. syndyk zobligowany jest do dokonywania doręczeń odpowiednio na podstawie przepisów art. 131–142 Kodeksu postępowania cywilnego. Nadto, par. 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wskazuje, iż syndyk winien załączać do akt sprawy odpisy pism wysłanych z potwierdzeniem ich odbioru przez adresata. W świetle powyższego, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie przedmiotowej kwestii. Będę wdzięczna za podpowiedź w zakresie jak należy rozumieć osoby pozostające na utrzymaniu upadłego, o których mowa w art. 63 ust. 1b P.U. Z wyrazami głębokiego szacunku, Magdalena Żabińska

Netto: 47.15zł
Brutto: 58.00zł

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.