Zgłoszenie wierzytelności i lista wierzytelności – warsztaty online

User Avatar
(0 Opini)
Netto: 398.37zł
Brutto: 490.00zł
Produkty-17

Nagranie:

Zgłoszenie wierzytelności i lista wierzytelności

Forma: szkolenie online 

Szkolenie odbyło się 30.03.2023 r. (ponad 5,5 h)

Forma: warsztaty online (Vimeo)

Organizatorzy: Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla doradców restrukturyzacyjnych, którzy w praktyce prowadzą postępowania upadłościowe. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny i będzie prowadzone z wykorzystanie funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego przebieg postępowania. Szkolenie jest również dedykowane do adwokatów i radców prawnych, którzy zajmują się obsługą przedsiębiorców w upadłości i restrukturyzacji. Przedmiotem szkolenia będą zarówno zagadnienia związane z dochodzeniem wierzytelności na liście wierzytelności jak i zagadnienia związane z przygotowywaniem listy wierzytelności przez syndyka.
PRELEGENCI

 • dr. hab Anna Hrycaj, prof. UŁa

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, członek Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, partner w kancelarii Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy.

PROGRAM

 1. Obowiązek zgłoszenia wierzytelności
 2. Wierzytelności ujmowane na liście z urzędu
 3. Termin do zgłoszenia wierzytelności
 4. Obowiązek wpłaty zryczałtowanych kosztów w przypadku zgłoszenia wierzytelności po terminie
 5. Analiza formularza zgłoszenia wierzytelności w KRZ
  • Zgłoszenie wierzytelności samodzielnie przez wierzyciela – ID konta, dane wierzyciela
  • Zgłoszenie wierzytelności przez pełnomocnika profesjonalnego bądź pracownika – ID konta mocodawcy i ID konta pełnomocnika
 6. Akta do zgłoszeń wierzytelności
  • Prowadzenie akt
  • Załączanie dokumentów do akt
  • Wyłączanie dokumentów z akt
 7. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności w księgach dłużnika
 8. Wezwanie wierzyciela do przedłożenia dokumentów
 9. Zasady badania pełnomocnictwa i wymogów formalnych zgłoszenia wierzytelności
 10. Zwrot zgłoszenia wierzytelności
 11. Skarga na zwrot zgłoszenia wierzytelności (wymogi formalne, opłata, procedura wniesienia skargi)
 12. Sporządzenie listy wierzytelności – wymogi formalne listy, procedura tworzenia listy w systemie KRZ
 13. Ujmowanie na liście wierzytelności:
  • Wierzytelności za okres rozliczeniowy, w trakcie którego została ogłoszona upadłość,
  • Wierzytelności z tytułu opłat leasingowych
  • Wierzytelności niepieniężnych
  • Wierzytelność niewymagalnych,
  • Odsetek od wierzytelności
  • Wierzytelności, której upadły jest współdłużnikiem, oraz wierzytelności poręczyciela upadłego z tytułu zwrotnego roszczenia
  • Wierzytelności z tytułu powtarzających się świadczeń, których czas trwania jest oznaczony
  • Wierzytelności z tytułu świadczeń powtarzających się, których czas trwania oznaczono na czas życia uprawnionego lub innej osoby, albo nieoznaczonych co do czasu trwania
  • Wierzytelności zabezpieczone hipoteką lub wpisem w rejestrze na majątku upadłego położonym za granicą
  • Wierzytelności w walucie obcej
 14. Uzupełnienie listy wierzytelności
 15. Zmiana wierzyciela po zgłoszeniu wierzytelności
 16. Obwieszczenie o dacie złożenia listy wierzytelności
 17. Sprzeciw od listy wierzytelności (wątpliwości dotyczące wysokości opłaty, zagadnienie stosowania art. 130 § 6 k.p.c. w odniesieniu do sprzeciwu, wymogi formalne sprzeciwu, podstawy sprzeciwu, zagadnienie możliwości wniesienia sprzeciwu przez wierzyciela, który nie zgłosił wierzytelności ale powinien być ujęty z urzędu, postanowienie sędziego-komisarza)
 18. Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza
 19. Zatwierdzenie listy wierzytelności, w tym częściowe zatwierdzenie listy wierzytelności
 20. Dokonanie zmian na liście wierzytelności w razie stwierdzenia, że na liście umieszczono wierzytelności, które w całości lub części nie istnieją.
 21. Sprostowanie listy wierzytelności.
 22. Wyciąg z listy wierzytelności jako tytuł egzekucyjny (problematyka powagi rzeczy osądzonej, zakres związania wyciągiem z listy, możliwość ustalenia, że wierzytelność objęta lista nie istnieje)

OPŁATY:

– Bilet uczestnictwa: 398,37 zł netto + 23% VAT = 490 zł brutto

 

Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24 lub chciałyby zgłosić kilku pracowników na jednej fakturze prosimy o  przesłanie karty zgłoszeniowej formularz PDFformularz WORD na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl

Jednostki finansowane z środków publicznych prosimy o przesłanie formularza i oświadczenia na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl (oświadczenie VAT-pobierz), (formularz zgłoszeniowy)

 

Jak włączyć szkolenie:

https://www.praktykszkolenia.pl/mc/uploads/2022/03/jak-wlaczyc.pdf

Informacje

 • Produkty 1
 • Quizy 0
 • Trwanie 50 godzin
 • Poziom umiejętności Wszystkie poziomy
 • Język Język angielski
 • Studenci 106
 • Certyfikat Nie
 • Oceny Tak

Opinie

Średnia ocena

0
0 ocen

Szczegółowa ocena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Netto: 398.37zł
Brutto: 490.00zł

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.