Kurs przygotowujący do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego – kompletny kurs online

User Avatar
(0 Opini)
Netto: 1,373.98zł
Brutto: 1,690.00zł
Produkty-28

Przejdź do aktualnej edycji KURSU (26-28.04.2024r.)

Kurs:

Kurs przygotowujący do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Forma: kurs online,

Terminy spotkań: 02.12.2023 (odpowiedzi na pytania 2h) + nagranie spotkania z 06.11, 18-19.11.2023 r.

Uczestnikom, którzy nie będą mogli uczestniczyć w którymś z podanych terminów, umożliwimy odtworzenie nagrania w wybranym przez Uczestnika terminie

Forma: kurs online (Vimeo)

Organizatorzy: Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zamierzają zdawać egzamin na licencję doradcy restrukturyzacyjnego i posiadają podstawową wiedzę z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego nabytą w praktyce, na studiach podyplomowych albo kursach lub szkoleniach. Podstawowa wiedza z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego jest niezbędne dla rozwiązywania zadań problemowych.

Celem kursu jest przygotowanie do część praktycznej egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego.

Kurs obejmuje:

 1. Zagadnienia ogólne prawa i postępowania cywilnego dla osób, które nie posiadają wykształcenia prawniczego – zakres tematyczny zagadnień ogólnych będzie obejmował wyłącznie takie zagadnienia, które mogą mieć znaczenie dla rozwiązywania zadań problemowych (przedawnienie, potrącenie, forma czynności prawnych itd.);
 2. Rozwiązywanie zadań problemowych

Rozwiązywanie zadań problemowych będzie wyglądało w następujący sposób:

 1. Podczas kursu zostanie rozwiązanych 16 zadań problemowych, z których każde zadanie będzie również zawierało różne wersje i formy alternatywne.
 2. 8 zadań będzie pochodziło z ministerialnych egzaminów na licencję doradcy restrukturyzacyjnego z uwzględnieniem aktualizacji, zmian i wersji alternatywnych.
 3. 8 zadań będzie miało charakter autorski i zostanie opracowanych przez wykładowców.
 4. Kursanci otrzymają zadania problemowe kilka dni przed rozpoczęciem kursu z prośbą o dokonanie analizy i przygotowanie wstępnych rozwiązań.
 5. Podczas zajęć wykładowcy będę przedstawiali prawidłowe rozwiązania zadania problemowego, dokonają analizy sposobu punktowania i oceny tego zadania.
 6. Rozwiązywanie zadań obejmie również przedstawienie metodyki rozwiązywania zadania na egzaminie.

Program

2 grudnia

godz.  16.00 – 18.00

Pytania uczestników (powtórka przed egzaminem)

+Nagranie spotkania z 6 listopada

godz. 12.00 – 18.00

 1. Zagadnienia ogólne prawa cywilnego
 2. Podmioty prawa (zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, reprezentacja osób prawnych);
 3. Oświadczenia woli (złożenie oświadczenia woli, wady oświadczenia woli)
 4. Forma czynności prawnych
 5. Przedstawicielstwo (przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo, w tym prokura)
 6. Przedawnienie
 7. Wybrane elementy prawa rzeczowego
  • Własność (nabycie i utrata własności)
  • Współwłasność (zarząd rzeczą wspólną)
  • Ograniczone prawa rzeczowe
 8. Zawarcie i wykładnia umowy
 9. Zobowiązania solidarne
 10. Zmiana wierzyciela i dłużnika
 11. Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa
 12. Skarga pauliańska
 13. Podstawowe zasady dotyczące dziedziczenia
 14. Zagadnienia ogólne prawa rodzinnego
 15. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania
 16. Ustroje majątkowe małżeńskie
 17. Obowiązek alimentacyjny
 18. Zagadnienia ogólne postępowania cywilnego
 19. Właściwość sądów
 20. Wymogi formalne pism procesowych, w tym pozwu oraz apelacji+Nagranie spotkania z 18 listopadagodz. 9.00 – 17.00
  1. Metodyka rozwiązywania zadań problemowych
  2. Analiza tematów, które pojawiały się w zadaniach problemowych w poprzednich edycjach egzaminu
  3. Rozwiązywanie zadań problemowych – 8 zadań

  +Nagranie spotkania z 19 listopada

  godz.  9.00 – 17.00

  1. Rozwiązywanie zadań problemowych – 8 zadań
  2. Dyskusja

   

PRELEGENCI

 • dr. hab Anna Hrycaj, prof. UŁa

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, członek Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, partner w kancelarii Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy.

 • Patrycja Makuch,

2013 r. ukończone studia na kierunku Prawo, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji. W latach 2010 – 2020 pracownik kancelarii adwokackich, na stanowisku prawnika. W 2021 roku uzyskany pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, w grudniu 2022 roku wpis na listę adwokatów niewykonujących zawodu. Od 2020 roku zatrudniona w Sądzie

Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na stanowisku asystenta sędziego. Listopad 2021 r. delegacja do Ministerstwa Sprawiedliwości, Wydział Rozwoju Rejestrów Sądowych, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, na stanowisku główny specjalista.

 

 

 

 

 

 

 

 • Mateusz Waberski,

  Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest także absolwentem Szkoły Prawa Ukraińskiego funkcjonującej w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikację adwokacką odbywał w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w latach 2017-2019, którą zakończył złożeniem egzaminu adwokackiego. Jako aplikant pracował w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości jednej z największych kancelarii prawnych w Poznaniu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zarówno od strony dłużnika, wierzyciela, jak i organu postępowania. Z ważniejszych prowadzonych projektów wymienić można postępowanie sanacyjne polskiej sieci handlowej funkcjonującej w ramach grupy kapitałowej, z udziałem ponad dwóch tysięcy wierzycieli. Autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

   

Uczestnikom, którzy nie będą mogli uczestniczyć w którymś z podanych terminów, umożliwimy odtworzenie nagrania w wybranym przez Uczestnika terminie

OPŁATY:

 • Kompletny kurs wszystkie terminy (nagranie z 06.11.2023 r. oraz 18-19.11.2023 + spotkanie 02.12.2023): 1 373,98 zł netto + 23% VAT = 1690 zł brutto
 • Uczelnia Łazarskiego (nagranie z 06.11.2023 r. oraz 18-19.11.2023 + spotkanie 02.12.2023) – dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 1 048,78 + 23% VAT = 1290 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)

Możliwość uczestnictwa jedynie w rozwiązywaniu zadań problemowych i powtórce przed egzaminem (18-19.11.2023 r. i 02.12.2023 r.) – Przejdź

Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24 lub chciałyby zgłosić kilku pracowników na jednej fakturze prosimy o  przesłanie karty zgłoszeniowej formularz PDFformularz WORD na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl

Jednostki finansowane z środków publicznych prosimy o przesłanie formularza i oświadczenia na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl (oświadczenie VAT-pobierz), (formularz zgłoszeniowy)

Jak włączyć szkolenie:

https://www.praktykszkolenia.pl/mc/uploads/2022/03/jak-wlaczyc.pdf

Informacje

 • Produkty 2
 • Quizy 0
 • Trwanie 50 godzin
 • Poziom umiejętności Wszystkie poziomy
 • Język Język angielski
 • Studenci 8
 • Certyfikat Nie
 • Oceny Tak

Opinie

Średnia ocena

0
0 ocen

Szczegółowa ocena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Netto: 1,373.98zł
Brutto: 1,690.00zł

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.