Konferencja: Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w ujęciu prawnoekonomicznym

User Avatar
(0 Opini)
Bezpłatne
Produkty-21-2

WEBINARIUM ARCHIWALNE:

I Konferencja Doktorantów nauk społecznych w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz badań nad niewypłacalnością

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w ujęciu prawnoekonomicznym

28 października 2021 r.

Forma: szkolenie online na platformie MS TEAMS

Organizator: Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Termin: 28 października 2021r.
Forma: szkolenie online

Konferencja jest pierwszym międzyuczelnianym wydarzeniem organizowanym wyłącznie przez doktorantów i dedykowanym dla doktorantów, którzy prowadzą badania w obszarze nauk społecznych i ekonomicznych poświęcone zjawisku niewypłacalności, upadłości oraz restrukturyzacji przedsiębiorców i osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Program

9.30 – rozpoczęcie konferencji

9.45-11.15

PANEL I: Aksjologiczne uzasadnienie funkcji oddłużeniowej i windykacyjnej prawa upadłościowego

moderator: Bartosz Sierakowski

 • Aksjologiczne uzasadnienie dysonansu w celu postępowania upadłościowego wobec osoby prowadzącej i nieprowadzącej działalności gospodarczej

Bartosz Skorupa, Uniwersytet Opolski

 • Aksjologiczne uzasadnienie funkcji windykacyjnej i oddłużeniowej prawa upadłościowego w świetle moralności finansowej Polaków i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych

Jakub Rak, Uczelnia Łazarskiego

 • Paradygmant aksjologiczno-społeczny upadłości konsumenckiej w procedurze cywilnej

Edward Grzegorczyk, Uczelnia Łazarskiego

 • Upadłość konsumencka osób przebywających w zakładach karnych – wpływ odbywania kary pozbawienia wolności na ustalenie planu spłaty i umorzenie zobowiązań

Mateusz Wardyn, Uczelnia Łazarskiego

 

11.30-13.30

PANEL II: Ochrona słusznych praw wierzycieli a zjawisko nierównego traktowania wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym

moderatorzy: Sławomir Bielski, Jakub Rak

 • Prowadzenie mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym jako narzędzie służące zaspokojeniu praw wierzycieli na przykładzie wybranych państw

Marta Krzyśków-Szymkowicz, Uczelnia Łazarskiego

 • Aksjologiczne granice możliwości różnicowania pozycji prawnej wierzycieli w ramach propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Hubert Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Grupa spółek w restrukturyzacji

Grzegorz Kawalec, Uniwersytet Opolski

 • Sytuacja prawna wierzyciela zabezpieczonego na majątku upadłego w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w całości, jeżeli składniki przedsiębiorstwa są obciążone na rzecz tego wierzyciela

Olaf Hamberger, Uniwersytet Wrocławski

 • Pozycja prawa właściciela nieruchomości nabytej na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w razie ogłoszenia upadłości dłużnika (poprzedniego właściciela nieruchomości)

Bartosz Sierakowski, Uczelnia Łazarskiego

 

14.00-15.30

PANEL III: Panel międzynarodowy (referaty w ramach Panelu IV zostaną wygłoszone w j. angielskim)

moderatorzy: Rafał Pstrucha, Marta Krzyśków-Szymkowicz

 

 • Niewypłacalność dłużnika w kontekście epidemii SARS-COV-2, przesłanki, zagrożenia i perspektywy

Rafał Pstrucha, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

 • Economic reasons for the adoption of the Directive on preventive restructuring 1023/2019 and the economic consequences of its introduction

Larisa Mastilović, Saint-Peterburg State University

 • Recovery & Resolution of Financial Institutions: India’s Experience

Ms. Urvashi Shahi Centre for Insolvency & Bankruptcy Indian Institute of Corporate Affairs Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India

Rada Naukowa Konferencji

W skład Rady Naukowej Konferencji wchodzą:

 • dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
 • dr hab. Izabella Gil, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. Rafał Adamus, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu)
 • dr hab. Aleksander Witosz, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • dr Patryk Filipiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Piotr Gil (Uniwersytet Opolski)

 Komitet Organizacyjny Konferencji

 W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji wchodzą:

 Przewodniczący Komitetu

 • Bartosz Sierakowski (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)

 Członkowie Komitetu

 • Jakub Rak (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
 • Marta Krzyśków-Szymkowicz (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
 • Mateusz Wardyn (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
 • Monika Maśnicka (Uniwersytet Gdański)
 • Jakub Płaziuk (Uniwersytet Śląski)
 • Sławomir Bielski (Uniwersytet Śląski)
 • Bartosz Skorupa (Uniwersytet Opolski)
 • Grzegorz Adam Kawalec (Uniwersytet Opolski)
 • Jonasz Kita (Uniwersytet Opolski)
 • Piotr Kempiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Paweł Bury (Uniwersytet Wrocławski)
 • Agnieszka Cybulska-Bienioszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • Maciej Kociołek (Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu)
 • Rafał Pstrucha (Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu)

Celem konferencji jest umożliwienie zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez młodych badaczy, wymiana poglądów i doświadczeń doktorantów, których zainteresowania naukowe koncentrują się na restrukturyzacji, upadłości i niewypłacalności nie tylko w aspekcie prawnym, ale również z uwzględnieniem elementów ekonomicznej analizy prawa oraz socjologii i aksjologii prawa. Niewypłacalność, która niejednokrotnie wiąże się z ubóstwem jest istotnym zjawiskiem społecznym, którego badanie jest ważne z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego społeczeństwa. Mamy nadzieję, że konferencja doktorantów zachęci do kontynuowania i podejmowania wielopłaszczyznowych badań tego zjawiska.

Wystąpienie na konferencji jest bezpłatne. Zgłoszenia referatu należy dokonać najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 roku w formie skanu podpisanego dokumentu Zgłoszenia Referatu przesłanego na adres: e-mail: bartosz.sierakowski@lazarski.pl

Uprzejmie prosimy o przekazanie naszego zaproszenia zainteresowanym doktorantom oraz innym pracownikom naukowym.

Opłaty

 1. Dla pracowników naukowych, studentów i doktorantów wszystkich uczelni oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości – zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy  anna.hrycaj@lazarski.pl
 2. Dla pozostałych osób – 200 zł brutto

Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24, prosimy o kontakt:

kontakt@praktykszkolenia.pl

Regulamin Konferencji w tym zasady zgłaszania referatów (zobacz)

Informacje

 • Produkty 0
 • Quizy 0
 • Studenci 15
 • Certyfikat Nie
 • Oceny Tak

Opinie

Średnia ocena

0
0 ocen

Szczegółowa ocena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Bezpłatne

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.