Czynności notarialne z udziałem syndyka masy upadłości, zarządcy masy sanacyjnej oraz dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym -szkolenie online

User Avatar
(0 Opini)
Netto: 560.98zł
Brutto: 690.00zł
Ten kurs jest niedostępny
Produkty-19

Czynności notarialne z udziałem syndyka masy upadłości, zarządcy masy sanacyjnej oraz dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym

ZREALIZOWANE

Forma: szkolenie online

Organizator: Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego; praktykszkolenia.pl

Forma: szkolenie online

Przedmiot szkolenia

Ogłoszenie upadłości oraz otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ma istotne znaczenie dla zarządu majątkiem dłużnika (strony czynności notarialnej). Celem szkolenia jest przedstawienie zasad zarządu majątkiem dłużnika na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz omówienie  skutków złożenia wniosku, a następnie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz ogłoszenia upadłości dla czynności notarialnych. Szkolenie ma charakter praktyczny. Przewidziane jest omówienie fragmentów aktów notarialnych odnoszących się do oznaczenia strony aktu notarialnego (syndyka, dłużnika w restrukturyzacji, zarządcy) oraz wymogów ważnego dokonania czynności przez te podmioty.

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane zarówno dla notariuszy jak i dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto do adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów notarialnych, adwokackich i radcowskich.

 

Prelegenci

Anna Hrycaj – Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

Przemysław Biernacki – Notariusz w Koszalinie, Przewodniczący Wydziału II – Korporacyjnego Polskiego Instytutu Notarialnego.

Program

Część I

Czynności notarialne z udziałem zarządcy masy sanacyjnej oraz dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym

I.Uwagi wprowadzające o postępowaniach restrukturyzacyjnych

1.Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

1.1.Postępowanie o zatwierdzenie układu

1.2.Pozostałe postępowania (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne)

1.3.Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – szczególne rozwiązanie przyjęte w związku z COVID-19.

2.Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

2.1.Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

2.2.Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

2.2.1.Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do osoby dłużnika

2.2.2.Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do majątku dłużnika

2.2.2.1.Powstanie masy układowej i masy sanacyjnej

2.2.2.2.Zarząd majątkiem

2.2.2.3.Zakaz obciążania majątku dłużnika po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

3.Organy postępowań restrukturyzacyjnych

3.1.Organy sądowe – sąd i sędzia-komisarz

3.2.Organy pozasądowe – nadzorca i zarządca

II.Informacje o stronie czynności notarialnej istotne z punktu widzenia postępowania restrukturyzacyjnego

III.Akt notarialny z udziałem dłużnika, wobec którego jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne

1.Dłużnik, który prowadzi postępowanie o zatwierdzenie układu

2.Dłużnik, który złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

3.Dłużnik, wobec którego otwarto przyspieszone postępowanie układowe albo postępowanie układowe i ustanowiono nadzorcę sądowego

4.Dłużnik, któremu odebrano zarząd własny i ustanowiono zarządcę

5.Dłużnik, któremu w postępowaniu sanacyjnym pozostawiono albo przywrócono zarząd własny majątkiem

IV.Akt notarialny z udziałem małżonka dłużnika, wobec którego jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne

V.Szczególne skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla spadków, do których powołany jest dłużnik

VI.Bezskuteczność i zaskarżanie czynności prawnych dłużnika w postępowaniu sanacyjnym

VII.Reprezentacja dłużnika oraz konieczne zgody na dokonywanie czynności prawnych przez dłużnika w trakcie wykonywania układu

Część II

Czynności notarialne z udziałem syndyka

1.Zabezpieczenie majątku dłużnika po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości i czynności z udziałem dłużnika albo zarządcy przymusowego

2.Skutki ogłoszenia upadłości, w tym skutki ogłoszenia upadłości dla pełnomocnictw udzielonych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości

3.Likwidacja masy upadłości

4.Sprzedaż upadłościowa i czynności z udziałem syndyka masy upadłości

 

Informacje

  • Produkty 1
  • Quizy 0
  • Trwanie 50 godzin
  • Poziom umiejętności Wszystkie poziomy
  • Język Język angielski
  • Studenci 9
  • Certyfikat Nie
  • Oceny Tak

Opinie

Średnia ocena

0
0 ocen

Szczegółowa ocena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Netto: 560.98zł
Brutto: 690.00zł
Ten kurs jest niedostępny

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  • Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.